"Misją Polskiego Związku Bokserskiego, jest zachęcanie dzieci i dorosłych do uprawiania sportu, eliminowanie agresji wśród nastolatków i młodych ludzi oraz osiąganie najlepszych wyników sportowych na arenie międzynarodowej."

MECZ POLSKA – NIEMCY W „GMINIE Z ENERGIĄ” – WYWIAD Z BURMISTRZEM KARLINA WALDEMAREM MIŚKO